Predmeth

 

Predmeth Studie

Deze studie is opgezet om te onderzoeken of methotrexaat net zo goed werkt als prednison voor de behandeling van longsarcoïdose en minder bijwerkingen geeft.

Sarcoïdose

Sarcoïdose

Sarcoïdose is een chronische ziekte, gekenmerkt door ontstekingen die in alle organen kunnen voorkomen. Sarcoïdose heeft vaak een groot effect op de kwaliteit van leven. In Nederland hebben tussen de 8000 en 9000 mensen sarcoïdose. De longen zijn bijna altijd aangedaan. De meest voorkomende klachten van longsarcoïdose zijn hoesten, kortademigheid en vermoeidheid. Prednison is de standaardbehandeling (eerstelijns) voor sarcoïdose, maar geeft vaak bijwerkingen. Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn gewichtstoename, hoge bloeddruk, suikerziekte en stemmingswisselingen.

 

Methotrexaat wordt voorgeschreven als patiënten geen prednison kunnen/willen gebruiken of veel bijwerkingen daarvan hebben (tweedelijns). Bekende bijwerkingen van methotrexaat zijn met name maag-darm klachten welke meestal te verminderen zijn door de dosering te verdelen. Onze verwachting is dat methotrexaat net zo goed werkt als prednison voor de eerstelijnsbehandeling van longsarcoïdose, maar minder bijwerkingen geeft.

Predmeth studie

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om longsarcoïdose effectiever te behandelen, met minder bijwerkingen en betere kwaliteit van leven. In dit onderzoek willen wij uitzoeken hoe werkzaam en veilig het geneesmiddel methotrexaat is vergeleken met prednison bij de behandeling van patiënten met longsarcoïdose die daarvoor niet eerder behandeld zijn.

Daarnaast willen wij onderzoek doen naar biomarkers in het bloed. Biomarkers zijn lichaamsstoffen die iets kunnen zeggen over de ziekte en over de effecten van de behandeling. Hiermee willen wij bestuderen of het in de toekomst mogelijk is om te voorspellen hoe mensen zullen reageren op behandeling. Verder hopen wij meer te weten te komen over de ziekte en over nieuwe behandelmogelijkheden.


Wie kunnen deelnemen?

Patiënten met longsarcoïdose die voor het eerst behandeling gaan krijgen kunnen gescreend worden voor deelname aan dit onderzoek.

Hoe ziet deelname aan de Predmeth studie eruit?

Patiënten zullen loten tussen behandeling met prednison of methotrexaat, hiermee zullen zij gedurende 6 maanden behandeld worden. Na 6 maanden mag de behandeld arts in overleg met de patiënt kiezen welke behandeling wordt gecontinueerd.
Patiënten komen na 1, 4 en 6 maanden, 1 en 2 jaar op controle in het ziekenhuis voor bloedprikken en longfunctiemeting, en vullen vragenlijsten in over hun kwaliteit van leven. Patiënten zullen een keer extra op controle komen ten opzichte van reguliere zorg.

Daarnaast worden patiënten gevraagd 1 keer per week thuis longfunctie te meten en klachten en bijwerkingen bij te houden (dit kost ongeveer 5 minuten per week). De resultaten worden automatisch naar het ziekenhuis verstuurd.

Meer weten?

Indien u meer wilt weten over dit onderzoek kunt u contact opnemen met predmeth@erasmusmc.nl

Filmpje

Hieronder ziet u een filmpje over het meten van de longfunctie thuis